Ciw-restr

Rhys Lewis

Llinellau gan James (Cyfanswm: 18)

 
(1, 2) 248 Onid bachgen Hugh Bryan ydi o?
 
(1, 2) 250 Roeddwn i'n meddwl hynny ar 'i drwyn o.
 
(1, 2) 258 Feder o ddal 'i dafod ar ol heno?
 
(2, 2) 451 Holo, Rhys!
(2, 2) 452 Sut yr wyt ti?
(2, 2) 453 Be?
(2, 2) 454 Nei di ddim ysgwyd llaw efo mi?
 
(2, 2) 458 Be' sy arnat ti, fachgen?
(2, 2) 459 Be' wyt ti mor groes?
(2, 2) 460 Pam yr wyt ti yn fy nghashau i?
 
(2, 2) 467 Na hidia son am dy dad; mae o wedi mynd i ffwrdd.
 
(2, 2) 470 Na, i le cynhesach o lawer.
 
(2, 2) 473 Sut y medra i ddeyd wrthat ti?
(2, 2) 474 Fum i 'rioed ar y grounds lle mae dy dad 'rwan; y cwbwl fedra i ddeyd ydi fod o wedi cicio'r bwced.
 
(2, 2) 476 Fu 'rioed well gwir.
(2, 2) 477 Mi yfodd ormod o wisci, a mi gafodd stroc.
 
(2, 2) 480 Dau swllt!
(2, 2) 481 Ho! Dase'i le fo hefo Abel gen i, nid dau swllt faswn i yn fedru roi i mherthynasau.