Ciw-restr

Rhys Lewis

Llinellau gan Marged (Cyfanswm: 12)

 
(1, 1) 26 Sut yr ydach chi, Mari Lewis?
 
(1, 1) 29 Na, rhaid i mi fynd, ond mod i jest yn troi i mewn i weld sut yr oeddech chi yn yr helynt yma, Mi na'th y dynion yn riol â Mr. Strangle.
(1, 1) 30 Dase nhw wedi hanner 'i ladd o, fase o niwed yn y byd——
 
(1, 1) 32 Dim; ond fod yn hen bryd ì rywun godi row, fod y cyflogau mor fychain, fel nad yw yn bosib cadw teulu; ond, yn wir, yr oeddwn wedi siarsio y |gwr acw| i beidio dweyd yr un gaìr, nac i wneyd ei hun |yn amlwg| mewn ffordd yn y byd.
 
(1, 1) 35 Gobeithio na chollith |Wmphra| mo'i waith, beth bynnag.
(1, 1) 36 Rhaid i mi fynd.
(1, 1) 37 Nos da.
 
(1, 2) 118 Wel, hwyrach na feder Mr. Brown ni wneyd fawr o'r pregethu 'ma, ond mae o'n berson da, anwedd.
 
(1, 2) 121 Wel, gadewch iddo; mae Mr. Brown yn dda iawn wrtha i, yn neilltuol oddeutu'r Nadolig 'ma; a mi 'rydw i yn reit hapus yn yr Eglwys.
 
(1, 2) 178 Yr ydw i'n disgwyl fod dydd eich trafferthion chwithau wedi darfod pan ddaw Bob adref.
 
(1, 2) 180 Mae'r tren wedi dwad bellach, a dylai y bechgyn fod wedi cyrraedd y ty.
 
(1, 2) 192 Dase Mr. Brown yma, mi fase fo yn gallu'ch cysuro chi,—mae gyno fo ddigon i ddeyd ar adeg fel hyn.