Cwm Glo (1934)

James Kitchener Davies

Ⓗ 1934 James Kitchener Davies
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun agoriadol Cwm GloCymeriadau

Morgan Lewis, goruchwyliwr Gwaith Glo, tan ei 40 oed
Idwal, glöwr, tua 30 oed
Dai Dafis, glöwr canol oed
Richard Davies, Dic, glöwr, hen ŵr
Bob, crwtyn o löwr


Manylion

YR ACT GYNTAF:
Golygfa 1: Partin Tan-Ddaear. Amser Brecwast.
Golygfa 2: Cegin Tŷ Glôwr. Yn hwyrach yr un bore.

YR AIL ACT:
Golygfa: Gardd o flaen Tŷ'r Goruchwyliwr. Canol haf ymhen tair blynedd.

Y DRYDEDD ACT:
Golygfa 1: Hewl fawr o flaen Tŷ'r Goruchwyliwr. Hwyr o Hydref ymhen blwyddyn.
Golygfa 2: Cegin Tŷ Glôwr (fel yn Act 1 (2)). Ymhen pythefnos.

NODIAD—Unrhyw gwm diwydiannol yn Ne Cymru yw "Cwm Glo", a gall y chwarae ddigwydd rywbryd ar ôl hanner olaf y "nineteen-twenties."