Asgre Lân (1916)

Robert Griffith Berry

Allan o hawlfraint. Y fersiwn yma Ⓗ 2021 Steffan Donnelly, CC-BY-NC-SA 4.0.


Testun agoriadol Asgre LânCymeriadau


Y Parchedig Elis Evans, Gweinidog Horeb.
Gwen, ei ferch.
Gruffydd Huws, Y Berthlwyd.
Mari Huws, ei wraig.
Morus Huws, eu mab.
Dafydd Roberts, Y Bwlch.