Branwen (1975)

Saunders Lewis

Ⓗ 1975 Saunders Lewis
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun agoriadol BranwenCymeriadau


Branwen
Efnisien
Nisien