Deufor-Gyfarfod (1929)

John Oswald Francis
cyf. Magdalen Morgan

Ⓗ 1929 Magdalen Morgan
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun agoriadol Deufor-Gyfarfod


Gwreiddiol Saesneg


Cymeriadau


John Price, glowr o'r hen ysgol
Gwen, ei wraig
Gwilym, ei fab ieuengaf
Sam, Sais o Lundain sy'n lletya gyda hwynt
Isaac Pugh glowr hen-ffasiwn, cyd-ddiacon â John Price yn Horeb


Manylion

Ar arferion Cymru gynt
Newid ddaeth o rod i rod;
Mae cenhedlaeth wedi mynd,
A chenhedlaeth wedi dod.

Ceiriog


AMSER: Yn gynnar yn y ganrif bresennol.

Act I. Prynhawn Iau.

Act II. Y nos Sul dilynol.

Act III. Y bore Llun dilynol.

Act IV. Y prynhawn, pum wythnos yn ddiweddarach.


GOLYGFA: Un olygfa, seg y gegin yng nghartref John Price ar y Twmp, Aberpandy.