Dau Dylwyth (1938)

Ieuan Griffiths

Ⓗ 1938 Ieuan Griffiths
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun agoriadol Dau DylwythCymeriadau


Mrs Lloyd
William, ei thad
Dafydd, ei fab