Ⓗ 1941 Anna Percy Davis
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun llawn Nawr Yw Ei Hamser HiCymeriadau


Mrs Lloyd
Dilys
Letitia
Tabitha
Jane