Estron (2018)

Hefin Robinson

Ⓗ 2018 Hefin Robinson
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun llawn Estron
Cymeriadau


Alun, gwrywaidd, 27
Han, benywaidd, 32
Leia, estron

Manylion

Golygfa

Fflat mewn dinas: soffa, bwrdd coffi, laptop, teledu ac ati.

Ar y wal gefn, tafluniad mawr o gynnwys sgrin y laptop: dogfen newydd, wag ar brosesydd geiriau.