Sdimbydineud (2014)

Theatr Gydweithredol Troed-y-Rhiw

Ⓗ 2014 Theatr Gydweithredol Troed-y-Rhiw
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun llawn SdimbydineudManylion

Theatr Troed-y-Rhiw


Cymeriadau


Aelod Cabinet
Arweinydd
Cadeirydd
Cân
Côr y Cynghorwyr
Croesawydd
Cydchwaraewr
Cyfarwyddwr
Cyfarwyddwr 1
Cyfarwyddwr 2
Cyflwynydd
Cyflwynydd 1
Cyflwynydd 2
Cyflwynydd 3
Cyfreithiwr y Sir
Cynghorydd
Cynghorydd 3
Cynghorydd 4
Cynghorydd 5
Cynghorydd Newydd
Cynghorydd Newydd 2
Cynghorydd Newydd 3
Eifion
Hyfforddwr
Llais 1
Llais 2
Llais arall o'r llawr
Llais o'r Dorf
Llefarydd Plaid
Meistr-Chwaraewr
Merch 1
Merch 2
Merch 3
Pawb
Person 2
Powerpoint 1:
Powerpoint 2:
Powerpoint 3:
Powerpoint 4:
Powerpoint 5:
Powerpoint 6:
Powerpoint 7:
R Ben Igol
Swyddog
Swyddog Cyfreithiol
Sylwebydd


Perfformiadau

16 Mehefin 2014, Neuadd Goffa Tregaron

Fideo o'r perfformiad