Castell Martin (1920)

David Thomas Davies

Allan o hawlfraint. Y fersiwn yma Ⓗ 2021 Steffan Donnelly, CC-BY-NC-SA 4.0.


Testun agoriadol Castell MartinManylion

SYLWER: Mae Castlemartin yn fath o wartheg Duon Cymreig o Sir Benfro, sy'n addas ar gyfer cynhyrchu llaeth, mewn cyferbyniad â'r math o Ogledd Cymru, sy'n addas ar gyfer cynhyrchu cig eidion.

Cymeriadau


Nathaniel Morgan, ymgeisydd yn etholiad Llanybryn
Siencyn Bifan, ymgeisydd arall
Isaac Lewis, eilliwr y pentref
Rhys Pritchard, crydd
Dafydd Peters, dirprwywr yswiriant
Tomos Jones, clebryn a checryn y pentref
Y Parch. John Jones, Ficer Llanybryn
Rhiannon, merch Nathaniel
Criwr