Ⓗ 1960 John R Evans
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.

Y Dyn Drws Nesaf
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caernarfon, 1959
Chwe Drama Fuddugol, gan John R Evans, Aberystwyth, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion Gyf., 1960


Testun llawn Y Dyn Drws NesafCymeriadau

Meurig Stephens
Efa Stephens, ei wraig
Josef Lobbock

Cyflwynedig i'm cyfeillion: Mostyn Dummer, Aberystwyth; Alwyn Jones, Dolau; Ithel Jones, Talybont

Dymunaf ddiolch i Gymdeithas Lyfrau Ceredigion am eu menter yn cyhoeddi'r casgliad hwn o'm dramâu byriion, a mawr yw fy nyled i Mr Ithel W Jones am ei gymorth parod i baratoi'r gyfrol ar gyfer y wasg.

Hefyd diolchaf i Mr Manod Rees am gynllunio'r clawr ac i'r argraffwyr am waith graenus a destlus.