Dyrchafiad Arall i Gymro (1914)

William John Gruffydd

Allan o hawlfraint. Y fersiwn yma Ⓗ 2021 Steffan Donnelly, CC-BY-NC-SA 4.0.


Testun llawn Dyrchafiad Arall i GymroCymeriadau


John Morris, chwarelwr
Catrin, ei wraig
Tomos, brawd Catrin Morris a phartner John Morris
Ifan Morris, mab John Morris
Mrs. Morris, ei wraig
Syr Henry Fawcett-Edwards, Prif-Weinidog


Manylion

Y mae deugain mlynedd o amser rhwng Act I ag Act II.