Allan o hawlfraint. Y fersiwn yma Ⓗ 2021 Steffan Donnelly, CC-BY-NC-SA 4.0.


Testun agoriadol Glyndwr, Tywysog CymruCymeriadau


Owen Glyndwr, pennaeth Cymreig ar y dechreu, Tywysog Cymru yn y diwedd
Iolo Goch, bardd y teulu
Gruffydd, mab Glyndwr, a chariadfab Gwenfron
Syr Rhys Tewdwr, pennaeth Cymreig a chyfaill Glyndwr
Llywelyn ap Gruffydd, pennaeth Cymreig a chyfaill Glyndwr
Ioan Trefor, Esgob Llanelwy, ar y cyntaf gyda'r Brenin, ar y diwedd gyda Glyndwr
Jane, merch Glyndwr
Gwenfron, cyfeilles Jane, a chariadferch Gruffydd
Brenin Harri IV, brenin Lloegr
Harri, ei fab, Tywysog Cymru
Gascoigne, Prif Farnwr Lloegr
Arglwydd Grey o Ruthin, un o arglwyddi Lloegr, gormeswr y Cymry a gelyn Glyndwr
Percy Hotspur, un o arglwyddi Lloegr
Syr Edmund Mortimer, un o arglwyddi Lloegr, cariadlanc Jane
Cadben Marglee, prif gadben Arglwydd Grey
Dafydd Gam, Cymro gwrth-Gymreig
Milwr 1
Milwr 2
Milwr 3