Ⓗ 1990 David Jones
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun llawn Gwellhad BuanCymeriadau


Tom Edwards, gŵr oedrannus
Ann James, ei ferch
Dafydd James, ei fab-yng-nghyfraith
Megan Puw, gwraig oedrannus, cyfaill i Tom
Aled Morgan
Gerallt Lloyd
Doctor