Ⓗ 2013 Iola Ynyr
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun llawn Anne FrankCymeriadau


Anne
Margot
Peter
Tad
Llais
Milwr
Milwr 2