Ⓗ 1985 Ifan Gruffydd/Gwasg Carreg Gwalch
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun llawn Gormod o BwdinBraslun o'r plot

Mae John wedi bod â Martha'i wraig allan i ddysgu dreifio ac wedi cael anffawd fach. Gobeithiant gelu'r cyfan drwy ddweud celwydd bach, ond mae celwydd yn arwain i gelwydd arall nes bod y cyfan yn mynd yn ormod o straen i John yn y diwedd, Mae cymydog agos yn well na brawd ymhell yw'r hen ddywediad, ond os mai rhywun fel Jên yw'r cymydog hwnnw, wel, tybed...?Cymeriadau


John Huws, gŵr y tŷ (dyn gwyllt)
Martha Huws, ei wraig
Mari Huws, ei ferch
Roger Thomas, ei chariad
Harri, postman
PC Thomas, plismon
Jên, gwraig drws nesa
Emrys, crwt ifanc


Perfformiadau

Perfformiwyd y ddrama hon yn gyntaf gan yr actorion canlynol:

John Huws David Harris
Martha Huws Eleri Lewis
Mari Huws Jen Harris
Roger Thomas Geoffrey Huws
Harri David Jones
PC Thomas Dewi Morris
Jên Irene Davies
Emrys David John Edwards