Allan o hawlfraint. Y fersiwn yma Ⓗ 2021 Steffan Donnelly, CC-BY-NC-SA 4.0.


Testun agoriadol Yr Hen DeiliwrCymeriadau


Dafi'r Teiliwr: Dafydd Dafis, yr hen deiliwr
Lloyd Williams, Scweier Plas y Wern
Ffeirad, Parch. Sinett Jenkins, ficer Llansilio
Sioni'r clochydd, clochydd Llansilio
John Jones, Pantyrhebog, aelod o'r Festri
Dafydd Ifans, Pantmoch, aelod o'r Festri
Siaci'r Felin, aelod o'r Festri
Tomos, cotchman y scweier
Nansi, gwraig Jac Potcher


Manylion

Act I: Festri plwyf Llansilio.

Act II: Yn yr Esgerwen. Yr Hen Deiliwr wrth ei alwedigaeth.

Act III: Ysgol Gân, a chanu llawen yn yr Esgerwen.

CYFARWYDDIADAU ACT I

LLEOLIAD :— Ystafell Festri Plwyf Llansilio. Ar esgynlawr dynodir hen ystafell blaen, tebyg i hen ysgoldy â gwelydd gwyngalchog, a ffenestri eglwys. Bwrdd hir plaen, a chadeiriau, ac unrhyw angenrheidiau i ddynodi y fath ystafell. Y CLOCHYDD yn nillad treuliedig y FFEIRAD, a'r lleill yng ngwisg ffermwyr cyfrifol (brethyn llwyd a britis penlin).