Deryn Dierth (1943)

Ieuan Griffiths

Ⓗ 1943 Ieuan Giffiths
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun agoriadol Deryn DierthCymeriadau


Walter Morgan, siopwr o Lundain, wedi reteirio
Sara Morgan, ei wraig
Jane Oliver, chwaer Mrs Morgan
Geinor, nyth i'r ddwy chwaer
Carnolyn R Rees, Americanwr
Demetrius Jones, pregethwr cynorthwyol