Y Glöyn Byw (1922)

T Gwynn Jones

Allan o hawlfraint. Y fersiwn yma Ⓗ 2021 Steffan Donnelly, CC-BY-NC-SA 4.0.


Testun llawn Y Glöyn BywManylion

Y Glöyn Byw (Cip ar bethau tan yr wyneb)


Cymeriadau


Merfyn Owen, artist
Gwladys Owen, gwraig Merfyn
Miss Jones, modryb Gwladys
John Morgan, dyn busnes
Marged, geneth o forwyn