Parc-Glas (2015)

Anton Tsiechoff [Антон Чехов]
add. Roger Owen

Ⓗ 2015 Roger Owen
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.

Wikipedia: Anton Chekhov launch
Wikipedia: The Cherry Orchard launch
Gutenberg: The Cherry Orchard launch


Testun llawn Parc-GlasCymeriadau

Jane Davies, gynt o Barc-Glas
Angharad, ei merch, dwy ar bymtheg oed
Barbara, ei merch mabwysiedig, saith ar hugain oed
Gerallt, brawd Jane, sy’n ffermio Parc-Glas
Eilir Lewis, ffermwr
Peter Treesman, myfyriwr
Maria Kamrowska, Pwyles sy’n gweithio yn y siop
Gordon Evans, gyrrwr
Jim, hen gowmon
Garry, mecanic
Brian Pen Rhiw, ffermwr
Gwesteion

Digwydd y ddrama ar fferm Parc-Glas