Dramâu Cymru

Plays of Wales

Casgliad o ddramâu o Gymru

Mae'r wefan hon yn arddangos dramâu Cymru, beth bynnag eu cyfnod neu iaith. Arweinir y prosiect gan wirfoddolwyr, mae'n ddi-elw, ac ar gael yn rhydd. Y nod yw cynhyrchu llyfrgell ddigidol o ddefnydd i ddarllenwyr cyffredinol, gweithwyr proffesiynol theatr, ac ysgolheigion. Mae'r testunau wedi'u digideiddio yn llawn, ac maen bosib i chi chwilio gan air neu siaradwr. Hyd yn hyn, mae gennym dros 100 o ddramâu (rhyw hanner miliwn o eiriau) o'r 500 mlynedd diwethaf.


Catalog

Pob un ddrama ar y wefan ar hyn o bryd, unai yn llawn neu yn rhannol.

Archif Siôn Eirian

Casgliad o ddramâu gan Siôn Eirian.

Cyfres y Llwyfan

Dramâu a gyhoeddwyd gan Wasg Carreg Gwalch.

Chwilio

Rhannau gofynnol

Y nifer o rannau yn y rhestr cymeriadau yn y ddrama.

Awduron

Gwybodaeth am yr awduron.

Monologau

Monologau o'r dramâu.

Cefndir

Gwybodaeth am y prosiect.

Dramâu eraill

Dramâu eraill sydd ddim ar y wefan eto.Lansiad y wefan, 3 Awst 2021

Sgwrs banel

Sgwrs banel yn yr Eisteddfod am y wefan.

John Ogwen

Monologau’r Maes 1: Llywelyn, o Siwan, gan Saunders Lewis (1956).

Lauren Connelly

Monologau’r Maes 2: Liberty, o Merched Caerdydd, gan Catrin Dafydd (2019).

Lemfreck

Monologau’r Maes 1: Hamlet, o Hamlet, gan William Shakespeare, cyfieithwyd gan JT Jones (1960).

Siân Phillips

Monologau’r Maes 4: Siwan, o Siwan, gan Saunders Lewis (1956).

Bore Cothi

Steffan yn siarad am y wefan wrth Heledd Cynwal ar Bore Cothi, BBC Radio Cymru.Ychwanegiadau diweddar

Adra

2019

Llŷr Titus

Mynd i'r ddrama

Angel Pen Ffordd

1987

John O Evans

Mynd i'r ddrama

Y Sosban

1982

Myrddin ap Dafydd

Mynd i'r ddrama

Rhywun Wrth y Drws

2004

Henrik Johan Ibsen

add. John Lasarus Williams

Mynd i'r ddrama

Panto

1986

Gwenlyn Parry

Mynd i'r ddrama

Anne Frank

2013

Iola Ynyr

Mynd i'r ddrama

Diolch i: Connor Allen, Meredydd Barker, Ann Beynon, Sarah Campbell, Eric Ngalle Charles, Myrddin ap Dafydd, Erica Eirian, Catherine Hudson-Williams, Anwen Jones, Samuel Jones, Siwan Jones, Gwen Lasarus, Euros Lewis, William Lewis, Eleri Llwyd, Catrin Mara, Alun Mummery, Mary Owen, Roger Owen, François Pandolfo, Angharad Price, Mali Ann Rees, Elgan Rhys, Hefin Robinson, Sioned Roberts, Miranda Seymour, Thomas Seymour, Llŷr Titus, Non Tudur, Gerwyn Wiliams, Beti Williams, Iola Ynyr