Y Sosban (1982)

Myrddin ap Dafydd

Ⓗ 1982 Myrddin ap Dafydd
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun llawn Y SosbanBraslun o'r plot

Cymeriad diniwed o flaen llys barn yw canolbwynt y ddrama ─ Sami Sosban druan sy'n agored i ymosodiadau o bob cyfeiriad. Nid yw'r gyfraith chwaith yn medru'i amddiffyn.Cymeriadau


Sami, Samuel Jones
Clerc y Llys
Cadeiryddes y Fainc
Ben Little
P.C. Davies
Doctor
Annie
Siopwraig
Helth Inspector
Gwyn
Catherine
Anwen
Megan
Offisar
Robin
Sian
Sarjant yr Hôm Gards


Manylion

Perfformiwyd y ddrama hon gyntaf gan aelodau o Gymdeithas y Ddrama Gymraeg yng Ngholegau Aberystwyth ym 1977.