Rhywun Wrth y Drws (2004)

Henrik Johan Ibsen
add. John Lasarus Williams

Ⓗ 2004 John L Williams
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.

Cyfieithiad, addasiad a diweddariad o Bygmester Solness Henrik Ibsen, a adwaenir yn Saesneg dan y teitl The Master Builder.
Cyflwynedig i'r Parchedig John Gwilym Jones, Cristion ymarferol.


Testun llawn Rhywun Wrth y DrwsCymeriadau


Isaac Ryan Morris, adeiladwr a datblygwr
Mrs Gladys Morris, ei wraig
Dr Hughes, meddyg y teulu
Owen Meredith, cyn-bensaer, yn awr un gweithio i Morris
Elwyn Meredith, ei fab, cynlluniwr
Gwyneth Parry, ei nith, ysgrifenyddes
Helen O'Reilly
Merched eraill
Pobl y stryd


Manylion

Cyfnod y ddrama: 2000 OC.


DiolchRhagymadroddBio