Ⓗ 1987 John Evans/Gwasg Carreg Gwalch
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun llawn Angel Pen FforddCymeriadau


Charles J Bowen, gŵr y tŷ
Beti Bowen, gwraig Charles
Doris, morwyn
Ben, gwas
Mam, mam Beti
Anti Jên, modryb Beti
Emlyn Prytherch, ffrind Charles
Seimon Pyrs, ffrind Charles
Oscar, brawd Beti


Perfformiadau

Perfformiwyd y ddrama hon gyntaf gan yr aelodau canlynol o Gwmni Capel Salem, Pwllheli ar y 13fed o Chwefror, 1987.

Charles J Bowen Meirion Lloyd Davies
Beti Bowen Enid Roberts
Doris Gwyneth Roberts
Ben Griff. W. Williams
Mam Lydia Jones
Anti Jên Gwyneth Williams
Emlyn Prytherch Eddie Griffith
Seimon Pyrs Willie Griffith
Oscar Griff Harris