Ffrwd Ceinwen (2000)

William R Lewis

Ⓗ 2000 William R Lewis
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun agoriadol Ffrwd CeinwenCymeriadau


Dwynwen, gwraig weddw yn ei phum degau
Meilir, ei mab deg ar hugain oed, gwyddonydd
Rhys, ei mab wyth ar hugain oed, offeiriad Anglicanaidd
Dona, ei merch bump ar hugain oed, mam sengl
Dei, gŵr ifancyn ei ugeiniau hwyr, gweithiwr
Barry, gŵr gweddw yn ei bum degau, dyn busnes