Y Pwyllgor (1924)

David Thomas Davies

Ⓗ 1924 D T Davies
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun llawn Y PwyllgorCymeriadau


Aelodau parchus yng Nghapel Pisgah:
Malachi Williams
Mari, ei wraig
Jacob Evans
Obadiah Griffiths
Matthew Bifan

Amser: Y Presennol─yr hwyr