Yr Wylan (1952)

Anton Tsiechoff [Антон Чехов]
cyf. Thomas Hudson-Williams, gol. Samuel Jones

Ⓗ 1952 Thomas Hudson-Williams
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun llawn Yr WylanCymeriadau


Irina Arcadina
Nina Zaretshnaia
Polina Andreiefna
Masia
Constantin Treplieff
Piotr Sorin
Ilia Shamraieff
Boris Trigorin
Simeon Medfedenco
Iefgeni Dorn
Iago


Manylion

Mae testun y ddrama yn archifau Prifysgol Bangor.


Darllen rhagor

Samuel Jones (2019). 'Nid trwy sbectol y Sais y dylai Cymro edrych ar wlad ddieithr': Astudiaeth o gyfieithiadau T Hudson-Williams o’r Rwseg i’r Gymraeg.

Mae’r astudiaeth hon yn canolbwyntio ar fywyd a gwaith T. Hudson-Williams (1873-1961), a fu’n Athro Groeg ym Mhrifysgol Bangor rhwng 1904 a 1940. Canolbwyntir ar ei gyfieithiadau Cymraeg o lenyddiaeth Rwseg, yn arbennig y ddau gyfieithiad canlynol: Yr Wylan, cyfieithiad o’r ddrama Чайка (Seagull) gan Anton Tshechoff ac Y Tadau a’r Plant, cyfieithiad o’r nofel Отцы и дети (Fathers and Sons) gan Ifan Twrgenieff.