Y Llyffantod (1973)

Aristoffanes [Ἀριστοφάνης]
add. Huw Lloyd Edwards

Ⓗ 1973 Huw Lloyd Edwards
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.

Y Llyffantod. Drama mewn Pedair Golygfa. Gan Huw Lloyd Edwards. Gwasg Gee.

Wikipedia: Aristophanes launch
Wikipedia: The Frogs launch
Perseus: Frogs launch


Testun llawn Y LlyffantodCymeriadau

Nicias, Atheniad cyffredin
Iris, ei wraig
Harmonia, ei fam-yng-nghyfraith
Dionysos, duw Gwin a Drama
Merch, un ifanc yn rhannu pamffledi, ac un arall
Côr, (a) fel Dinasyddion Athen, (b) fel Cynghorwyr Plwton yn Hades
Côr A
Côr B
Côr y Llyffantod
Pobl Ifainc
Cleon, llefarydd y Democratiaid Eithafol
Cadmos, llefarydd yr Oligarchiaid
Dyn 1
Dyn 2
Dyn 3
Hen Wraig
Dyn Busnes
Gweithiwr 1
Gweithiwr 2
Gweddw ifanc
Charon, cychwr yr Afon Stycs
Cerberws, gwarcheidwad Hades
Plwton, pennaeth Hades
Ysgrifenyddes Plwton
Blaenor y Côr
Dyn Ifanc
Llanc
Y Dorf
Un o'r Grŵp
Llais
Lleisiau

Gwisg heddiw


RhagairClawrPerfformiadau

O'r llyfr:

Bwriedir rhoi'r perfformiad cyntaf o'r ddrama hon yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Dyffryn Clwyd, 1973.

Edwin Williams fydd y Prif Gyfarwyddwr, a chynorthwyir ef gan J. O. Roberts a Morien Phillips. Iddyn nhw ac i Gymdeithas y Ddrama Gymraeg, y Coleg Normal, y cyflwynir y ddrama.

Diolchaf i'm cyfaill Victor John am ei gyngor, ac i'r cyhoeddwyr am eu hamynedd.