Trefn teitl Trefn blwyddyn Trefn awdur Cyfieithiadau 

Nid yw trosglwyddiad testun rhai dramâu (cefndir arlliwiedig) wedi'i gwblhau eto ─ rydym yn gweithio ar hyn. Os byddwch eisiau helpu, gweler y dudalen Cefndir.

Yr Wylan (1952)Anton Tsiechoff [Антон Чехов], cyf. Thomas Hudson-Williams
Yr Arth (1964)Anton Tsiechoff [Антон Чехов], cyf. Thomas Hudson-Williams
Y Llyffantod (1973)Aristoffanes [Ἀριστοφάνης], add. Huw Lloyd Edwards
Parc-Glas (2015)Anton Tsiechoff [Антон Чехов], add. Roger Owen

Crynodeb

Cyfanswm: 110
Testun gyfan: 52, Rhan o'r destun: 58
Cymraeg: 90, Saesneg: 16, Dwyieithog: 3